REPUBLIKA CHORWACJI
Ambasada Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
hrvatski       
Rząd Republiki Chorwacji
Republika Chorwacja - Dane podstawowe
Act on the Relations between the Republic of Croatia and the Croatians outside the Republic of Croatia
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Chorwacji
Najczęściej zadawane pytania
Jak zainwestować w Chorwacji?
Fotogaleria
A Foreign Researcher's Guide to Croatia
EURAXESS portal – Practical Information for foreign researchers
Hrvatska u svijetu

 


Zapowiedzi
wydarzeń

î 

***

_____________

  

I N F O R M A C J E 

K O N S U L A R N E

Obywatele Rzeczypospolitej

Polskiej mogą

przekroczyć chorwacką granicę z ważnym dowodem osobistym

lub paszportem.

Sugerujemy

jednak posługiwanie

się paszportem (NIE

JEST TO

OBOWIĄZKOWE),

gdyż niektóre

instytucje mogą

wymagać okazania 

tego dokumentu (np.

kantory, banki czy

ośrodki zdrowia).


_________________

 

 

 

 

HOME Polityka zagraniczna Placówka dyplomatyczna Serwis informacyjny Informacje konsularne O Chorwacji Linki

NEWS

ZAGREB, 11 czerwiec 2014

Floods in Croatia - the situation analysis on 10 June 2014

more...

NEWS

ZAGREB, 30 maj 2014

Floods in Croatia and the region - the situation analysis on 28 May 2014

more...

NEWS

WARSZAWA, 28 marzec 2014

W dniach 27 – 28 marca Ambasador Republiki Chorwacji Andrea Bekić złożyła oficjalnš wizytę w œlšskim i małopolskim województwie. W Katowicach Ambasador wspólnie przyjęli wojewoda œlšski Pan Piotr Litwa i marszałek województwa œlšskiego Pan Mirosław Sekuła.

more...

NEWS

WARSZAWA, 26 marzec 2014

DALEKOVOD podpisał w Warszawie umowę o wartości 135 milionów euro


25 marca 2014 o godzinie 13.00 w siedzibie firmy PSE S.A. w Warszawie przedstawiciele firmy DALEKOVOD Polska S.A. i ZUE S.A. z Krakowa (lidera konsorcjum) podpisali umowę na wykonanie dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV na relacji Kozienice-Ołtarzew.

more...

NEWS

WARSZAWA, 16 maj 2013

 

 


Już niedługo powitamy w strukturach europejskiej wspólnoty nowe państwo członkowskie i właśnie temu wydarzeniu poświęcony jest konkurs "Witamy  Chorwację w UE!". Serdecznie zapraszamy młodzież szkolną do zaprezentowania, poprzez wybraną przez siebie formę sztuki plastycznej, Chorwacji i jej roli w Unii Europejskiej.

Konkurs plastyczny dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

"WITAMY CHORWACJĘ W UE!"

Co wniesie Chorwacja do wspólnej Europy?
Chcesz zaprezentować swój punkt widzenia? Masz pomysł na ciekawy i niesztampowy artystyczny środek wyrazu?

Zgłoś się do naszego konkursu!

Więcej na stronie: 

www.schuman.pl/chorwacjawue 

Organizatorami konkursu są Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Polska Fundacja im. Roberta Schumana.

Honorowym Patronatem konkursu jest
Ambasada Republiki Chorwacji w Polsce

more...

NEWS

POZNAŃ, 11 kwiecień 2013

„Dyplomacja gospodarcza” – wykład Ambasadora Ivana Del Vechio

Na zaproszenie prezesa poznańskiego World Trade Center Ambasador Republiki Chorwacji Ivan Del Vechio wygłosił 11 kwietnia 2013 r. na Form Dyplomacji Gospodarczej wykład o dyplomacji gospodarczej. Ambasador mówił o historycznym rozwoju dyplomacji gospodarczej, po czym odniósł się do znaczenia dyplomacji gospodarczej i technikach, które wykorzystuje w swoich działaniach. W tym kontekście Ambasador odniósł się do rosnącej roli dyplomacji gospodarczej w świecie podlegającemu procesowi globalizacji. Za przykład Ambasadorowi posłużyła gospodarcza współpraca Polski i Chorwacji.

more...

NEWS

WARSZAWA, 11 kwiecień 2013

"Droga Chorwacji do Unii Europejskiej: od wojny domowej do polskiej prezydencji" – wykład Jego Ekscelencji Ambasadora Chorwacji w Polsce Ivana Del Vechio.

10.04.2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach cyklu rozmów o Europie organizowanym przez organizację akademicką Forum Młodej Warszawy wraz z Zarządem Samorządu Studentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Ambasador Ivan Del Vechio wygłosił wykład poświęcony tematyce akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej. Po szerokim wstępie związanym z tłem historycznym oraz samym procesem legislacyjnym Ambasador przypomniał o wiodącej i pozytywnej roli Polski w rejonie Europy Środkowej, a także wsparciu kolejnych Rządów RP w drodze Chorwacji do Unii. W drugiej części spotkania Ambasador mówiący płynnie po polsku przeprowadził interesującą dyskusję ze studentami. Padały pytania o to, co wnosi Chorwacja do Wspólnoty Europejskiej albo jakie konkretne doświadczenie może przekazać Polska? Korytarz Bałtyk-Adriatyk morze być jednym z głównych osi rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej a podobieństwo programu partnerstwo wschodnie może być doskonale implementowane w byłej Jugosławii ze względu na analogie historyczno-gospodarcze.

W spotkaniu udział wzięli studenci z różnych specjalizacji i różnych lat, narodowości i uczelni oraz przedstawiciele mediów.

more...

NEWS

POZNAŃ, WARSZAWA, 26 marzec 2013

"Sjećanje / Pamięć - 260 dni"

Marijan Gubina i Marija Slišković w Poznaniu i Warszawie zaprezentowali projekt „Sjećanje/Pamięć – 260 dni”. Marijan Gubina jest autorem projektu i autobiografii „260 dni”, w którym szczegółowo opisał swoje doświadczenia z wojny domowej, podczas której jako dziesięcioletni chłopak przebywał w miejscowości Dalj.

Pani Marija Slišković, redaktor książki „Sunčica“, mówiła o przeżyciach kobiet, gwałconych w Vukovarze. Celem wizyty było przybliżenie polskiej publiczności tego, co przeżyli chorwaccy obywatele w czasie wojny domowej. Zaprezentowano wystawę zdjęć siedmiu chorwackich reporterów wojennych oraz film. Całości dopełniło omówienie wspomnianych już książek.

more...

NEWS

KRAKÓW, ZABRZE, 25 marzec 2013

Wizyta Ambasadora Ivana Del Vechio w Krakowie i na Dolnym Śląsku

Ambasador Ivan Del Vechio spotkał się 25 marca z kardynałem Stefanem Dziwiszem i wręczył mu zaproszenie Prezydenta Dubrownika Andro Vlahušicia do odwiedzenia Dubrownika w dniu 6 czerwca 2013 r.
Ambasador odbył również spotkanie z Wojewodą Małopolskim Panem Jerzym Millerem.

W czasie wizyty w Krakowie, Ambasador odwiedził również Firmę „Grupa Azoty”, największego producenta nawozów sztucznych i substancji chemicznych w Polsce.

Ambasador uczestniczył w spotkaniu założycielskim oddziału Towarzystwa Polsko-Chorwackiego w Zabrzu, na którym wygłosił przemówienie o akcesji Chorwacji do UE i perspektywach w UE oraz o wizji dalszej współpracy polsko-chorwackiej. Wykładu słuchali profesorowie i studenci Politechniki Śląskiej. W czasie swojej wizyty Ambasador Ivan Del Vechio wziął również udział w Tarnogórskim Salonie Politycznym.

more...

NEWS

WARSZAWA, 18 marzec 2013

Spotkanie Ambasadora Republiki Chorwacji, Ivana Del Vechio z Wicepremierem i Ministrem Gospodarki RP Panem Januszem Piechocińskim

18 marca 2013 roku w Ambasadzie Republiki Chorwacji w Warszawie odbyło się spotkanie Ambasadora Republiki Chorwacji Ivana Del Vechio z Wicepremierem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrem Gospodarki Panem Januszem Piechocińskim. Po wyborach w partii pod koniec 2012 roku Pan Piechociński objął funkcję przewodniczącego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a następnie objął stanowisko Wicepremiera Rządu i Ministra Gospodarki.

more...

NEWS

WARSZAWA, 14 marzec 2013

Spotkanie Rady Programowej Towarzystwa Polsko-Chorwackiego

14.03.2013 roku odbyło się spotkanie Rady Programowej Towarzystwa Polsko-Chorwackiego. W spotkaniu udział wzięło 30 członków Towarzystwa, w tym Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbieta Bieńkowska, jak również przedstawiciele świata polityki i kultury – generał Edward Gruszka, były wicepremier Marek Pol, posłowie Ryszard Kalisz i Tomasz Głogowski (przewodniczący Polsko-Chorwackiej Grupy Parlamentarnej, czy Robert Makłowicz. Spotkanie było poświęcone omówieniu zmienionego Statutu Towarzystwa, który dokładnie definiuje funkcje, cele i sposób ich realizacji, finansowanie działalności. Towarzystwo zaprezentowało program działalności na 2013 rok, który obejmuje przede wszystkim organizację wydarzeń kulturalnych, spotkań w zakresie nauki, promocję współpracy gospodarczej, szczególnie w zakresie turystyki itd.

more...

NEWS

WARSZAWA, 8 marzec 2013

Jerzy Buzek, gość w rezydencji Ambasadora Ivana Del Vechio

8 marca 2013 roku w rezydencji Ambasadora Ivana Del Vechio dobyło się spotkanie Klubu Ambasadorów Mówiących po Polsku, na którym gościem honorowym był Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009-2012) i były Premier RP (1997-2001). Na spotkanie tradycyjnie już licznie przybyli Ambasadorowie posługujący się językiem polskim. Rozmowa dotyczyła kryzysu w Unii Europejskiej. Zdaniem gościa sytuacja ulega uzdrowieniu, ale nie można jeszcze mówić o wychodzeniu z kryzysu. Rozmawiano również o perspektywie rozszerzenia UE, gdyż pojawiają się sygnały, że otwierają się drzwi dla Ukrainy i Mołdawii.

more...

NEWS

WARSZAWA, 22 luty 2013

Wizyta przedstawicieli województwa Vukovarsko-Srijemskiego w Poznaniu

Delegacja z województwa Vukovarsko-Srijemskiego przebywała z wizytą w Poznaniu, której celem było wzmocnienie współpracy, jak również wymiana doświadczeń w wykorzystywaniu funduszy unijnych, pozyskiwaniu kapitału zagranicznego, inwestowaniu w nowe technologie i wsparciu sektora MŚP.

more...

NEWS

WARSZAWA, 22 luty 2013

Dyrektor Generalny ds. UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Chorwacji Pan Hrvoje Marušić z roboczą wizytą w Polsce

Dyrektor Generalny ds. UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Chorwacji Pan Hrvoje Marušić w dniach 20 – 21 stycznia 2013 roku przebywał w Polsce z wizytą roboczą.

more...

NEWS

WARSZAWA, 21 luty 2013

Wizyta przedstawicieli Chorwackiego Klastru Drzewnego w Polsce

W dniach 20-21 luty 2013 roku z wizytą w Polsce przebywała delegacja przedstawicieli Chorwackiego Klastru Drzewnego, Chorwackiej Izby Gospodarczej, Agencji Rozwoju Regionalnego, oraz urzędów marszałkowskich województwa Virovitičko-podrawskiego i Vukovarsko-srijemskiego. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów i rozpoczęcie współpracy przedstawicieli przemysłu drzewnego z Polski i Chorwacji, ukierunkowanej na wzrost konkurencyjności tej gałęzi przemysłu w Chorwacji, na zwiększenie eksportu oraz pozyskiwanie nowych inwestorów. Polska znajduje się na 4 miejscu na świecie w zakresie potencjału i siły przemysłu drzewnego. Przedstawiciele chorwackich instytucji odbyli spotkania w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, na Wydziale Technologii Drewna, SGGW, oraz w firmie POL-MOT Holding. Odwiedzili również fabrykę mebli Stoland, jak również centrum handlowe specjalizujące się w sprzedaży mebli.

more...

NEWS

WARSZAWA, 25 styczeń 2013

Gość Klubu Ambasadorów Mówiących po Polsku – Janusz Palikot

Na spotkaniu Klubu Ambasadorów Mówiących po Polsku rozmawiano o kryzysie w UE. Zdaniem gościa, Janusza Palikota, Polska, która wspiera UE nie ma siły politycznej potrzebnej do wzmocnienia pozycji Polski w UE w czasie kryzysu. „Nie sądzimy, że możemy zastąpić Londyn, ale Warszawa może być nowym punktem stabilizacji systemu. Powstanie program, dzięki któremu Polacy będą mogli wybrać „Ruch Palikota” na wyborach do euro parlamentu w 2014 roku. Ruch Palikota będzie wspierał Federacyjną UE, ze wspólnymi, europejskimi siłami zbrojnymi, wspólnym rynkiem podlegającym zasadom unii fiskalnej i bankowej, ze wspólną strategią energetyczną, wspólną tożsamością europejską, ukształtowaną na wspólnej polityce edukacyjnej, z angielskim, jako językiem urzędowym”.

more...

ANNOUNCEMENT

WARSZAWA, 22 styczeń 2013Wieczór literacki z Miljenko Jergoviciem
 
23 stycznia 2013 r.
spotkanie z  Miljenko Jergoviciem
promocja książki “Ojciec”
w przekładzie Magdaleny Petryńskiej

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Nowak, Program 2 Polskiego Radia
Kosmos Kosmos
ul. Koszykowa 55
godzina 19:00


Wstęp wolny – Serdecznie zapraszamy

more...
  Welcome message

Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy na stronach internetowych Ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie. Strony te są odzwierciedleniem naszego dążenia do udostępnienia obywatelom Republiki Chorwacji i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej wszelkich potrzebnych im informacji.

 
  more...  

 
top Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Chorwacji, 2007